ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10

ISSN 1105-1639; Επιμέλεια: Χριστίνα ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Άννα ΑΒΡΑΜΕΑ
Ανέκδοτα μολυβδόβουλλα από τα νησιά του Αργολικού κόλπου
11-25
Περίληψη

T.K. LOUNGHIS
The Decline of the Opsikian Domesticates and the Rise of the Domesticate of the Scholae
27-36
Περίληψη PDF

Μαρία ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ
Άνθης, πατρίκιος, κόμης του Οψικίου, εκ προσώπου του Κωνσταντίνου Ε' (μέσα του όγδοου αιώνα)
37-43
Περίληψη PDF

Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
Η «Εικονοκλαστική» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 και το λατινικό της πρότυπο
35-73
Περίληψη PDF

Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
Οι αποκλίσεις Γενεσίου και Συνέχειας Θεοφάνη για τη βασιλεία του Μιχαήλ Γ'
75-103
Περίληψη PDF

Nikos OIKONOMIDES
The Social Structure of the Byzantine Countryside in the First Half of the Xth Century
105-125
Περίληψη PDF

John DAVIS
A Passage of the 'Barbarograeca᾽ Metaphrase of Niketas Choniates᾽ Chronike Diegesis. Retranslated or Revised?
127-142
Περίληψη

Βασιλική ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Η παρουσία και το κίνημα του πιγκέρνη Αλεξίου Φιλανθρωπηνού στη Μικρά Ασία (1293-1295). Ένα παράδειγμα αποκλίσεων στις ιστορικές εκτιμήσεις του Παχυμέρη και του Γρηγορά
143-162
Περίληψη

Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
Το ταξίδι του ρήτορα Θωμά Μάγιστρου (1310). Μια επανεξέταση
163-188
Περίληψη PDF

Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
Οἱ «Κυανίδες νῆσοι » στὴν Ἱστορία τοῦ Κριτόβουλου
189-193
Περίληψη PDF

Eutychia PAPADOPOULOU
A propos de l᾽Istoria di Romania de Marin Sanudo Torsello
195-233
Περίληψη PDF

Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
Σημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο
235-239
Περίληψη

Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
Η εγκατάσταση των Γότθων στη Θράκη και οι πρώτες στρατιωτικές αντιδράσεις
241-267
Περίληψη

Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η εικόνα του Κρούμου: Εικόνα των «κακοφρόνων» Βουλγάρων
269-282
Περίληψη PDF

Theoni BASEU-BARABAS
Das Bild des «anderen» im Werk von Niketas Choniates. Das Beispiel von Peter und Asen
283-293
Περίληψη

Cyril PAVLIKIANOV
A Short Catalogue of the Slavic Manuscripts in Vatopedi
295-325
Περίληψη PDF

Ivan BILIARSKY
Les manuscrits slaves de la bibliotheque du monastère de Saint-Jean Théologien à Patmos
327-337
ΠερίληψηCreative Commons License.